Showing all 6 results

หญ้าญี่ปุ่น คือ หญ้าที่มีถิ่นกำเนิดในแถบแมนจูเรีย บางที่ก็เรียก Kerean Lawngrass เนื่องจากมีการนำเมล็ด เข้าไปในอเมริกาประมาณปี พ.ศ. 2473 แต่ภายหลังกลับถูกเรียกว่า Japanese Lawngrass มากกว่า อาจมีปัจจัยจากอิทธิพลของการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น ที่ใช้หญ้าชนิดนี้ เป็นส่วนประกอบใหญ่

หญ้าพาสพาลัม (Paspalum Grass) เป็นสกุลพืชในตระกูลหญ้า กลุ่มนี้แพร่หลายไปทั่วเอเชียแอฟริกาออสเตรเลียและอเมริกา ที่รู้จักกันทั่วไปว่าหญ้าพาสพาลัม เป็นหญ้าที่เจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศอบอุ่นจนถึงร้อน

หญ้ามาเลเซียคือหญ้าที่นิยมปลูกในประเทศไทย ใช้ปูสนามหญ้าพื้นสวน เช่นเดียวกับหญ้านวลน้อย หญ้าญี่ปุ่น หญ้าพาสพาลัม แต่คุณสมบัติเด่นของหญ้ามาเลเซียคือสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีแสงแดดร่มรำไร

หญ้านวลน้อย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหญ้ามะนิลาเป็นสายพันธุ์ของการขึ้นรูปพรมหญ้ายืนต้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนเหนือของชายฝั่งทะเลเขตอบอุ่นทางตอนใต้ของออสเตรเลีย

ไทรเกาหลี หนึ่งในต้นไม้ยอดฮิตในการทำรั้วต้นไม้ เนื่องจากมีลำต้นที่ตรงมีใบเป็นพุ่มแน่นสวยและราคาไม่แพงนัก จึงเป็นที่นิยมในการปลูกเพื่อทำรั้วบ้าน มีประโยชน์ทั้งความสวยงาม การบังตาจากภายนอก รวมไปทั้งสามารถฟอกอากาศและทำให้บ้านเย็นได้อีกด้วย

อื่นๆ

ดิน

ดินปลูก เป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชเลยก็ว่าได้ แร่ธาตุดินมีส่วนทำให้ต้นไม้เจริญงอกงาม ดินแต่ละประเภทจึงเหมาะกับการปลูกพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ในแต่และภาคแบะพื้นที่จะมีดินไม่เหมือนกัน