Sungrass ไร่หญ้าบังซัน

“จำหน่ายหญ้าปูสนามสายพันธุ์ต่างๆ จำหน่ายดินปลูก และรวมถึงการปูสนามหญ้าตามความต้องการของลูกค้า”

บริการปูสนามหญ้า ครบวงจร

เราคิดเป็นตารางเมตรเช่นกัน (ราคาจะรวมบริการด้านล่างดังนี้)

 1. หญ้าที่ลูกค้าต้องการ (วัดจากพื้นที่หน้างาน)
 2. ค่าแรงงาน
 3. ค่าขนส่ง
 4. พื้นที่หน้างาน พร้อมปลูกหรือไม่ ?(ส่งรูปประเมินงานก่อน)
 5. ดินปลูก

หมายเหตุ

 • หากลูกค้าต้องการให้เราปรับพื้นที่ให้ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า (ส่งรูปพื้นที่ให้เราประเมินหน้างานก่อนรวมถึงแหล่งน้ำในการปลูกหญ้าด้วย)
 • ทรายสำหรับปรับพื้นที่ลูกค้าต้องเป็นผู้สั่งเตรียมไว้ให้ที่พื้นที่หน้างาน
 • แหล่งน้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการปลูกหญ้าเพราะหญ้าจะรอดหรือไม่คือการรดน้ำหลังเพาะปลูก
สอบถามเพิ่มเติม

จำหน่ายหญ้าปูสนาม

 • เราจำหน่ายเป็นตารางเมตร โดยการตัดหญ้า 1 แผ่นจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 50x100cm ดังนั้น 1 ตรม. จะได้หญ้า 2 แผ่น
 • ลูกค้าต้องวัดพื้นที่ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อเป็นการคำนวณจำนวนหญ้าที่ใช้จริง แต่หากสงสัยสอบถามเราได้ตลอดเวลา
สอบถามเพิ่มเติม
หญ้าพาสพาลัม

จำหน่ายดิน

 • เราจำหน่ายดินบรรจุถุงอย่างดี พร้อมขนส่ง
สอบถามเพิ่มเติม
จำหน่ายดิน