หญ้าญี่ปุ่น (Japanese Lawngrass)

หญ้าญี่ปุ่น คือ หญ้าที่มีถิ่นกำเนิดในแถบแมนจูเรีย บางที่ก็เรียก Kerean Lawngrass เนื่องจากมีการนำเมล็ด เข้าไปในอเมริกาประมาณปี พ.ศ. 2473 แต่ภายหลังกลับถูกเรียกว่า Japanese Lawngrass มากกว่า อาจมีปัจจัยจากอิทธิพลของการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น ที่ใช้หญ้าชนิดนี้ เป็นส่วนประกอบใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Category: