หญ้านวลน้อย (Manila Grass, Zoysia Grass)

หญ้านวลน้อย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหญ้ามะนิลาเป็นสายพันธุ์ของการขึ้นรูปพรมหญ้ายืนต้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนเหนือของชายฝั่งทะเลเขตอบอุ่นทางตอนใต้ของออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Category: