หญ้ามาเลเซีย (Malaysia Grass, Tropical Carpet Grass)

หญ้ามาเลเซียคือหญ้าที่นิยมปลูกในประเทศไทย ใช้ปูสนามหญ้าพื้นสวน เช่นเดียวกับหญ้านวลน้อย หญ้าญี่ปุ่น หญ้าพาสพาลัม แต่คุณสมบัติเด่นของหญ้ามาเลเซียคือสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีแสงแดดร่มรำไร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Category: