หญ้าพาสพาลัม (Paspalum Grass)

หญ้าพาสพาลัม (Paspalum Grass) เป็นสกุลพืชในตระกูลหญ้า กลุ่มนี้แพร่หลายไปทั่วเอเชียแอฟริกาออสเตรเลียและอเมริกา ที่รู้จักกันทั่วไปว่าหญ้าพาสพาลัม เป็นหญ้าที่เจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศอบอุ่นจนถึงร้อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Category: