ดิน

ดินปลูก เป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชเลยก็ว่าได้ แร่ธาตุดินมีส่วนทำให้ต้นไม้เจริญงอกงาม ดินแต่ละประเภทจึงเหมาะกับการปลูกพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ในแต่และภาคแบะพื้นที่จะมีดินไม่เหมือนกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Category: